ජෑම් බෝතලෙන් ලස්සන Glitter Globe එකක් හදමු.

Glitter Globe එකක් කියන්නේ යාලුවෙක්ගෙ උපන්දිනයකට තෑගි දෙන්න හොඳම දෙයක්. ඒවගේම ගෙදර ලස්සනට තියන්නත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වුනත් කඩේ තියෙන...

Continue reading

Poster Colour වලින් ලස්සන කොට්ට උරයක් හදා ගමු.

ඔබේ දරුවා නිදා ගන්න කොට්ටයට ලස්සන උරයක් දැම්මොත් දරුවාටත් ආස හිතෙයි. ලස්සන කොට්ට උරයක් හදා ගන්න මැහුම් ගෙතුම් දැන ගන්නම ඕන නෑ. ගෙදර තිය...

Continue reading

ගෙදර ලස්සනට තියන්න වෛවර්ණ ගල්.

ගෙදර අලංකාරයට පාට පාට ගල් තියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. සුදු, නිල්, රතු, කහ පාට වගේ ස්වභාවික ගල් තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. හැබැයි අද අපි කි...

Continue reading

සුපර් මාකට් එකෙන් දෙන බෑග් එකෙන් අපූරු ඒප්‍රන් එකක්.

දැන් සුපර් මාකට් එකකින් බඩු ගත්තම අපූරු බෑග් දෙනවා බඩු දාගෙන යන්න. ගොඩක් අය මේ බෑග් ගෙදර ගොඩ ගැහෙන නිසා විසි කරනවා. හැබැයි ඒ බෑග් වලින්...

Continue reading